Arbejdet på farmen


Vi har etableret de bedst mulige betingelser for at opdrætte svin, og vi kan derfor nu levere et stadig voksende antal svin, som sælges som førsteklasses svinekød til forbrugerne i Ukraine. Svinekød af bedste kvalitet er resultatet af en arbejdsproces, hvor vi selv kan kontrollere alle faser i produktionen, fra afgrøderne på markerne til pasning af svinene og til den organiske brug af gødning. Derfor tøver vi heller ikke med at sige: Det er det bedste svinekød, man kan få i Ukraine!

Det handler først og fremmest om mennesker

Omsorg er et nøgleord for alle, der arbejder hos Halychyna Zahid. Vi deler alle det samme mål: at farmen kan vokse, så vi fortsat kan producere svinekød af højeste kvalitet. At vide, hvad man gør – og hvorfor – er fundamentalt for arbejdsprocessen. Hver ansat ved, at hans eller hendes arbejde er lige så vigtigt som kollegernes arbejde i den samlede arbejdscyklus. Vi er alle nødt til at kunne stole på hinanden.

Girl+Piglet2.png

Foderet: Du bliver,  hvad du spiser!

Vi har omkring 5.600 hektar jord til vores rådighed i det lokale område, en umådelig stor forøgelse sammenlignet med dengang i 2007, da farmen blev grundlagt. De vigtigste afgrøder er vinter- og forårsbyg, vinterraps, vinterhvede, majs, soja og sukkerroer.

Vi bruger gylle som den vigtigste gødning, en organisk metode, som går tilbage til Middelalderen og endda endnu længere. Det er vores gratis biologiske gødning, som vi kommer direkte i jorden fra den sikrede gylletank, gennem et avanceret system af rør og slanger.

Gødskningen sker overalt i henhold til regulativerne for gødskning, som de er udformet efter såvel europæiske krav som efter vejledninger fra "Oblderzhrodyuchist" Center, L'viv State Regional Project and Technological Center for Soil Fertility and Production Quality.

Feed-img.jpg

Den rigtige foderblanding

Vores fodermølle har en kapacitet på 200 tons pr. dag, hvad der opfylder kravene til foder på farmen. På stedet har vi i laboratoriet uddannet personale til at analysere næringsindholdet i foderet for at sikre den optimale blanding. Derudover måler personalet ved hjælp af avanceret udstyr niveauerne for energi, protein og toksiner, som f.eks. mycotoksiner, som er nødvendigt for at kunne opnå det bedst mulige resultat.

 

Feed-img.png