Opdræt af sunde svin


Besætningen blev skabt med omkring 2.000 søer og 30 orner af racerne Landrace, Duroc og Yorkshire, som blev importeret fra Danmark i 2007. Siden da har vi løbende forøget besætningen og samtidig bevaret racerenheden af de importerede svin.

Climate stable 1.jpg

Smågrise vokser op med søer i 2 måneder.

Danske specialister tilsikrer de bedste produktionsvilkår iht. danske og EU-standarder. Bl.a. har vi de strengeste bio-sikkerhedsregler på farmen for at forhindre, at besætningen bliver inficeret med smitsomme sygdomme, og vi håndhæver strenge krav til hygiejnen hos alle med adgang til staldene.

Årligt leverer vi 190.000 slagtesvin til slagterier i det vestlige Ukraine, og vi har en besætning på godt 5.800 søer.

Fatteners_icon.svg

Fedesvin

Til fedesvin bruger vi foder i flydende form. Alle led i processen udføres automatisk, fra blandingen af foderet, dosering af foderet i en specielt designet beholder, til udmåling af tidspunkter for fodring.

Boars_icon.svg

Orner

Alle orner, hvis sæd bruges til at inseminere søerne, er importeret fra Danmark. For at kunne forny besætningen sørger vi hvert år for, at der kommer nye forsyninger af racerene unge svin til farmen.

Sows_icon.svg

Søer

Vi praktiserer udelukkende kunstig befrugtning af søerne, og derfor kan vi hele tiden overvåge kvaliteten af sperm. Desuden sikrer vi gennem omhyggelig behandling af søerne og procedurer for dyrenes vækst og trivsel, at vi kan opnå et meget højt niveau af fertilitet hos søerne.

Weaners_icon.svg

Smågrise

Smågrise lever i grupper på 25 dyr i fælles rum i staldene. I denne fase er det målet at opnå en daglig vægtforøgelse på 450-500 gram. Til dette formål bruger vi en særlig foderblanding, og vi lader grundlæggende smågrisene spise så meget, som de kan.

Til fedesvin bruger vi foder i flydende form. Alle led i processen udføres automatisk, fra blandingen af foderet, dosering af foderet i en specielt designet beholder, til udmåling af tidspunkter for fodring.

Alle orner, hvis sæd bruges til at inseminere søerne, er importeret fra Danmark. For at kunne forny besætningen sørger vi hvert år for, at der kommer nye forsyninger af racerene unge svin til farmen.

Vi praktiserer udelukkende kunstig befrugtning af søerne, og derfor kan vi hele tiden overvåge kvaliteten af sperm. Desuden sikrer vi gennem omhyggelig behandling af søerne og procedurer for dyrenes vækst og trivsel, at vi kan opnå et meget højt niveau af fertilitet hos søerne.

Smågrise lever i grupper på 25 dyr i fælles rum i staldene. I denne fase er det målet at opnå en daglig vægtforøgelse på 450-500 gram. Til dette formål bruger vi en særlig foderblanding, og vi lader grundlæggende smågrisene spise så meget, som de kan.