Om os


Halychyna Zahid LLC er en større landbrugsvirksomhed i L'viv Region i det vestlige Ukraine. Vi opdrætter svin i en bæredygtig arbejdscyklus, som er baseret på dansk ekspertise og ukrainsk faglig dygtighed, så vi kan producere svinekød af høj kvalitet til forbrugerne i Ukraine.

Hvem vi er

Vi er en af de ti største svinefarme i Ukraine med en produktion, som er stor nok til at kunne forsyne mere end en halv million forbrugere, overvejende i det vestlige Ukraine. Virksomheden dækker et areal på 412 hektar, og vi dyrker afgrøder på mere end 5.600 hektar landbrugsjord.

Who we are.png
Nose.png

Vores værdier

Vi ønsker at bevare det bedst mulige samarbejde med vores forskellige stakeholders. Som en af de største svineproducenter i det vestlige Ukraine stræber vi efter, at konsekvenserne af vores aktiviteter er så positive som muligt. Vi tror på, at en bæredygtig udvikling er en forudsætning for at skabe en produktiv, konkurrencedygtig og effektiv forretning.

Vi ser det som en naturlig del af vores adfærd som virksomhed, at vi skaber og integrerer en social og miljømæssig bevidsthed i hele virksomheden og i alle led af vores værdikæde. Principperne er beskrevet i vores politik for Corporate Social Responsibility.

Historie

Virksomheden Halychyna Zahid blev etableret i august 2006 på basis af en tidligere svinefarm i landsbyen Kavsko, som på det tidspunkt var næsten helt ødelagt. Målsætningen var at anvende dansk landbrugsmæssig knowhow og generelle metoder og praksisser fra EU til at styrke udviklingen af landbrug i regionen L’viv i Ukraine. Vi importerede vores første besætning fra Danmark i 2007, og siden da er virksomheden bare fortsat med at vokse.

Sustainable.png
Nose.png

Vi er en lokal partner

Vi er en af initiativtagerne og grundlæggerne af The Association of Pig Breeders in Ukraine. Samtidig ønsker vi at give noget tilbage til de lokale områder og landsbyer, hvor vi virker, og det gør vi også hvert år. Vi indgår løbende i meningsfulde, velgørende partnerskaber, hvor vores ledelse og ansatte fungerer som frivillige deltagere. Donationer til sportsbegivenheder, udbedringer af veje, skoler, reparationer af kirker, donationer til særlige grupper af værdigt trængende og lokale energispareprojekter – det er alt sammen dele af vores velgørende aktiviteter.

Principperne for dette arbejde har vi beskrevet i vores Donations and Charity Policy.

Udmærkelser

Siden 2012 har Halychyna Zahid hvert år modtaget udmærkelser og æresbevisninger, og det er vi naturligvis stolte over. Blandt dem er udmærkelser for at være “Leader of the Industry”, “Best Foreign Investor”, “Modernization of production” og adskillige andre nomineringer.

awards_img (1).png

Investorer

Investeringerne i Halychyna Zahid LLC kommer fra Zythomir Holding A/S, som består af en gruppe danske landmænd med det formål at investere i landbrugsproduktion i Ukraine, samt fra det finansielle institut NEFCO, som er etableret af de fem nordiske lande, og fra IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande.

Office-winter-new.png